Bodi ya Bima ya Amana, ijulikanayo kama Deposit Insurance Board (DIB) ni taasisi yenye jukumu la kukinga amana katika benki na taasisi za fedha hapa Tanzania. DIB: “Tunakinga Amana yako”

Ulipaji wa Fidia kwa wenye Amana

Jukumu la Bodi ya Bima ya Amana ni kuwalinda wenye amana dhidi ya athari ya kupoteza amana zao pale benki au taasisi ya fedha inapowekwa katika ufilisi

Usimamizi wa Mfuko wa Bima ya Amana

Bodi ya Bima ya Amana inakusanya michango ya kila mwaka kutoka benki na taasisi za fedha

Kutoa elimu kwa Umma

Bodi ya Bima ya Amana inatoa elimu kwa umma katika jitihada za kukuza uelewa wa majukumu ya Bodi yetu. Elimu kwa umma ni moja ya nguzo muhimu za IADI ambayo inasema ni muhimu kwa umma kuelezwa mara kwa mara kuhusu faida za mfumo wa bima ya amana pamoja na ukomo wake.

Dhima

Dhima ya Bodi ya Bima ya Amana (DIB) ni kuchangia katika kuujengea uimara, uadilifu na imani kwa jamii, mfumo wa fedha nchini kwa kutoa kinga (bima) kwa amana stahili

Dira

Kuwa taasisi ya mfano ya bima ya amana.

Tunu

  • Uadilifu: Tunazingatia viwango vya juu vya uadilifu katika kutekeleza majukumu yetu tukiongozwa na dhima yetu.
  • Uwajibikaji: Tunatekeleza majukumu yetu kwa uwazi na kuwajibika kwa wadau wetu.
  • Mawasiliano: Tunawasiliana na kushirikiana na wadau wetu kikamilifu.
  • Utendaji wa pamoja: Tunazingatia utendaji kazi wa pamoja katika nyanja mbalimbali
  • Ubora: Tunatimiza majukumu yetu kwa weledi na kuzingatia ubunifu katika kuboresha utendaji kazi.

News and Updates

FOMU YA MADAI

2 May 2024   /   0 Comment   /   0   /   Read More
Katika Shauri La Benki Ya FBME Ltd (Iliyo Chini Ya Ufilisi) Fomu Ya Madai FOMU YA MADAI FBME DIB MPYA

TAARIFA KWA WADAI 29-Dec-2023

29 Dec 2023   /   0 Comment   /   0   /   Read More
KATIKA SHAURI LA FBME BANK LIMITED (ILIYO CHINI YA UFILISI)  TAARIFA KWA WADAI  BODI YA BIMA YA AMANA (Deposit Insurance

SHAURI LA FBME BANK LTD

22 Nov 2023   /   0 Comment   /   0   /   Read More
KATIKA SHAURI LA FBME BANK LTD (ILIYO CHINI YA UFILISI)TAARIFA KWA WADAI BODI YA BIMA YA AMANA (Deposit Insurance Board-DIB)

TAARIFA KWA UMMA 02-17-2023

11 Apr 2023   /   0 Comment   /   0   /   Read More
BODI YA BIMA YA AMANA TAARIFA KWA WADAI - INARUDIWA KATIKA SHAURI LA UFILISI WA BENKI ZA GREENLAND BANK (T)