Bodi ya Bima ya Amana, ijulikanayo kama Deposit Insurance Board (DIB) ni taasisi yenye jukumu la kukinga amana katika benki na taasisi za fedha hapa Tanzania. DIB: “Tunakinga Amana yako”

Ulipaji wa Fidia kwa wenye Amana

Jukumu la Bodi ya Bima ya Amana ni kuwalinda wenye amana dhidi ya athari ya kupoteza amana zao pale benki au taasisi ya fedha inapowekwa katika ufilisi

Usimamizi wa Mfuko wa Bima ya Amana

Bodi ya Bima ya Amana inakusanya michango ya kila mwaka kutoka benki na taasisi za fedha

Kutoa elimu kwa Umma

DIB conducts public awareness sessions to the general public about its existence, responsibilities and limitations as a means of enhancing their confidence to the banking and financial sector.

Dhima

Dhima ya Bodi ya Bima ya Amana (DIB) ni kuchangia katika kuujengea uimara, uadilifu na imani kwa jamii, mfumo wa fedha nchini kwa kutoa kinga (bima) kwa amana stahili

Dira

Kuwa taasisi inayoaminika katika kukuza uthabiti na kujenga imani kwa umma katika mfumo wa fedha.

Tunu

  • Uadilifu: Tunazingatia viwango vya juu vya uadilifu katika kutekeleza majukumu yetu tukiongozwa na dhima yetu.
  • Uwajibikaji: Tunatekeleza majukumu yetu kwa uwazi na kuwajibika kwa wadau wetu.
  • Mawasiliano: Tunawasiliana na kushirikiana na wadau wetu kikamilifu.
  • Utendaji wa pamoja: Tunazingatia utendaji kazi wa pamoja katika nyanja mbalimbali
  • Ubora: Tunatimiza majukumu yetu kwa weledi na kuzingatia ubunifu katika kuboresha utendaji kazi.

News and Updates

Ulipaji wa Fidia kwa wenye Amana

13 Feb 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More
Jukumu la Bodi ya Bima ya Amana ni kuwalinda wenye amana dhidi ya athari ya kupoteza amana zao pale benki

Dhima

13 Feb 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More
Dhima ya Bodi ya Bima ya Amana (DIB) ni kuchangia katika kuujengea uimara, uadilifu na imani kwa jamii, mfumo wa

Liquidation of banks and financial institutions

11 Feb 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More
Liquidation of banks and financial institutions

Utawala, Uendeshaji na Wafanyakazi

11 Feb 2020   /   0 Comment   /   0   /   Read More
Maelezo ya kiswahili yatakuwa hapa