Public Awareness

Ufilisi

Ufilisi ni mchakato wa kusimamia ukusanyaji wa mali na madeni yote ya taasisi ambayo imeshindwa kujiendesha au imenyang’anywa leseni ya biashara kwa sababu mbalimbali. Kifungu cha 41 cha Sheria ya Mabenki na Taasisi za Fedha kinaipa uwezo Benki Kuu ya Tanzania kuiteua DIB kama mfilisi benki na taasisi za fedha zilizofutiwa leseni. Aidha, kifungu cha 61 (3) kinaruhusu kutumia Sheria ya Makampuni ya mwaka 2002 au sharia zingine zozote ambazo hazikinzani na Sheria ya Mabenki na Taasisi za Fedha yam waka 2006 kuhusu ufilisi wa benki na taasisi za fedha zilizofutiwa leseni.

Kwa hivi sasa, DIB inaendelea na ufilisi wa zilizokuwa; Greenland Bank (T) Limited, Delphis Bank (T) Limited, Covenant Bank for Women (T) Limited, Meru Community Bank Limited, Kagera Farmers’ Cooperative Bank Ltd, Njombe Community Bank Limited, Efatha Community Bank Ltd, FBME Bank Ltd and Mbinga Community Bank Plc.