Taarifa kwa umma

Eneo hili linajumuisha habari za umma zilizotolewa na DIB na lengo kuu la kuwahakikishia umma habari kamili kuhusu masuala maalum au mambo yanayohusiana na maslahi ya umma. Habari zilizoshirikiwa hapa zinalenga kuongeza ufahamu wa umma na kuelewa masomo muhimu yanayoathiri ustawi wa jumla. Kupitia usambazaji wa habari kama hizo, DIB inalenga kukuza uwazi, kukuza ushiriki wa umma, na kuhakikisha kuwa umma unapata habari za kutosha kuhusu masuala yanayowaathiri moja kwa moja